Tuesday, October 27, 2009

Vodou


På vodouutställningen på världskulturmuseet,

No comments: