Monday, September 28, 2009

Om det var någon som undrade..

.. så är min främsta passion varken bröd eller trä men fortfarande min älskade hustru!
Lotta för alltid, för alltid Lotta!!

No comments: