Monday, July 7, 2008

Huset.


Mycket att skrapa o mycket att måla men nu är cirka halva denna sida klar. Det räcker för i år.

No comments: