Saturday, December 29, 2007

Knutby


Är det inte en rättighet för barn att leka med kottar o pinnar? På Knutby skola är det bara kottar som gäller. Hard shit!

No comments: